Vạn Thành

notice
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed

Cơ hội việc làm

Thông báo tuyển dụng ( 25/04/2012)

Email In PDF.

Thứ Tư, 25 Tháng 04 Năm  2012

Do điều kiện phát triển kinh doanh và nhu cầu mở rộng thị trường, CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẠN THÀNH thông báo tuyền dụng những ứng viên năng động, chuyên nghiệp làm việc lâu dài cho các chức danh sau:
       - Đại diện thương mại (02 nam, tuổi từ 25 - 32).

       - Kế toán quản lý Xuất - Nhập - Tồn (02 nữ, tuổi từ 23 - 32).

Đọc thêm...
 

Thông báo tuyển dụng

Email In PDF.

Do điều kiện phát triển kinh doanh và nhu cầu mở rộng thị trường, CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẠN THÀNH thông báo tuyền dụng những ứng viên năng động, chuyên nghiệp làm việc lâu dài cho các chức danh sau:
      - Đại diện thương mại (02 nam, tuổi từ 23 - 32).
      - Nhân viên bán hàng (02 nữ, tuổi từ 23 - 32).

Đọc thêm...