Vạn Thành

notice
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed

Thép tròn

Email In PDF.

Hình mô tả

Loại sản phẩm

Ứng dụng

Tiêu chuẩn
Nhật Nga Việt Nam
Thép tròn
 Thép tròn ø10 - ø40 Xây Dựng SR 295 CT 3 BCT 38
 Thép tròn ø10 - ø40 Gia Công SS 400 CT 3 BCT 38